EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Liisa Sulkakoski
  • Liisa Sulkakoski
  • Övr.
  • lääkäri, homeopaatti
  • Ålder: 63 år
  • Kommun: Åbo
  Röster Röster 2004
Hela landet 8 463 -
Helsingfors 1 115 -
Nyland 1 522 -
Egentliga Finland 1 616 -
Satakunta 549 -
Åland 8 -
Tavastland 760 -
Birkaland 792 -
Kymmene 236 -
Södra Savolax 143 -
Norra Savolax 145 -
Norra Karelen 89 -
Vasa valkrets 450 -
Mellersta Finland 332 -
Uleåborgs valkrets 543 -
Lappland 163 -