EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Kaisu Havana
  • Kaisu Havana
  • FFV
  • kosmetologi, tekstinkäsittelijä
  • Ålder: 59 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 149 -
Helsingfors 18 -
Nyland 30 -
Egentliga Finland 9 -
Satakunta 6 -
Åland 1 -
Tavastland 7 -
Birkaland 16 -
Kymmene 6 -
Södra Savolax 3 -
Norra Savolax 8 -
Norra Karelen 5 -
Vasa valkrets 5 -
Mellersta Finland 19 -
Uleåborgs valkrets 10 -
Lappland 6 -