EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Jaakko Muilu
  • Jaakko Muilu
  • FAP
  • pääluottamusmies, insinööri
  • Ålder: 60 år
  • Kommun: Vichtis
  Röster Röster 2004
Hela landet 149 -
Helsingfors 10 -
Nyland 33 -
Egentliga Finland 14 -
Satakunta 6 -
Åland 0 -
Tavastland 13 -
Birkaland 20 -
Kymmene 8 -
Södra Savolax 4 -
Norra Savolax 4 -
Norra Karelen 5 -
Vasa valkrets 11 -
Mellersta Finland 6 -
Uleåborgs valkrets 12 -
Lappland 3 -