EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Sami Ouarab
  • Sami Ouarab
  • FAP
  • sosiaaliohjaaja
  • Ålder: 41 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 88 -
Helsingfors 18 -
Nyland 15 -
Egentliga Finland 8 -
Satakunta 5 -
Åland 1 -
Tavastland 6 -
Birkaland 7 -
Kymmene 4 -
Södra Savolax 2 -
Norra Savolax 1 -
Norra Karelen 3 -
Vasa valkrets 5 -
Mellersta Finland 6 -
Uleåborgs valkrets 3 -
Lappland 4 -