EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Juhani Tanski
  • Juhani Tanski
  • FAP
  • atk-suunnittelija
  • Ålder: 62 år
  • Kommun: Kuopio
  Röster Röster 2004
Hela landet 108 -
Helsingfors 9 -
Nyland 10 -
Egentliga Finland 4 -
Satakunta 0 -
Åland 0 -
Tavastland 7 -
Birkaland 7 -
Kymmene 2 -
Södra Savolax 14 -
Norra Savolax 36 -
Norra Karelen 5 -
Vasa valkrets 4 -
Mellersta Finland 4 -
Uleåborgs valkrets 6 -
Lappland 0 -