EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Britt-Marie Valo
  • Britt-Marie Valo
  • FAP
  • rahoitustoimihenkilö
  • Ålder: 54 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 99 -
Helsingfors 15 -
Nyland 17 -
Egentliga Finland 13 -
Satakunta 4 -
Åland 2 -
Tavastland 5 -
Birkaland 7 -
Kymmene 7 -
Södra Savolax 4 -
Norra Savolax 2 -
Norra Karelen 5 -
Vasa valkrets 5 -
Mellersta Finland 7 -
Uleåborgs valkrets 4 -
Lappland 2 -