EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Heikki Autto
  • Heikki Autto
  • Saml.
  • hallintotieteiden kandidaatti
  • Ålder: 24 år
  • Kommun: Rovaniemi
  Röster Röster 2004
Hela landet 17 169 2 399
Helsingfors 1 564 181
Nyland 1 830 266
Egentliga Finland 312 96
Satakunta 205 52
Åland 5 2
Tavastland 786 89
Birkaland 684 135
Kymmene 755 105
Södra Savolax 103 43
Norra Savolax 257 45
Norra Karelen 131 38
Vasa valkrets 392 60
Mellersta Finland 325 74
Uleåborgs valkrets 3 407 168
Lappland 6 413 1 045