EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Heikki Kauppi
  • Heikki Kauppi
  • Saml.
  • toiminnanjohtaja, diplomi-insinööri
  • Ålder: 54 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 4 126 -
Helsingfors 868 -
Nyland 1 547 -
Egentliga Finland 153 -
Satakunta 93 -
Åland 1 -
Tavastland 185 -
Birkaland 505 -
Kymmene 188 -
Södra Savolax 34 -
Norra Savolax 74 -
Norra Karelen 32 -
Vasa valkrets 94 -
Mellersta Finland 93 -
Uleåborgs valkrets 228 -
Lappland 31 -