EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Joona Puhakka
  • Joona Puhakka
  • Saml.
  • kauppatieteiden kandidaatti
  • Ålder: 26 år
  • Kommun: Esbo
  Röster Röster 2004
Hela landet 3 876 -
Helsingfors 762 -
Nyland 1 353 -
Egentliga Finland 259 -
Satakunta 94 -
Åland 1 -
Tavastland 240 -
Birkaland 324 -
Kymmene 176 -
Södra Savolax 61 -
Norra Savolax 116 -
Norra Karelen 56 -
Vasa valkrets 123 -
Mellersta Finland 96 -
Uleåborgs valkrets 174 -
Lappland 41 -