EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Kai Pöntinen
  • Kai Pöntinen
  • Saml.
  • yrittäjä
  • Ålder: 46 år
  • Kommun: Lappo
  Röster Röster 2004
Hela landet 17 240 -
Helsingfors 1 610 -
Nyland 2 205 -
Egentliga Finland 879 -
Satakunta 358 -
Åland 5 -
Tavastland 753 -
Birkaland 1 723 -
Kymmene 646 -
Södra Savolax 221 -
Norra Savolax 410 -
Norra Karelen 177 -
Vasa valkrets 6 787 -
Mellersta Finland 577 -
Uleåborgs valkrets 749 -
Lappland 140 -