EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Nina Suomalainen
  • Nina Suomalainen
  • Saml.
  • vanhempi kehityspolitiikan asiantuntija
  • Ålder: 43 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 7 775 -
Helsingfors 3 018 -
Nyland 1 943 -
Egentliga Finland 344 -
Satakunta 102 -
Åland 1 -
Tavastland 239 -
Birkaland 367 -
Kymmene 1 112 -
Södra Savolax 35 -
Norra Savolax 85 -
Norra Karelen 41 -
Vasa valkrets 173 -
Mellersta Finland 115 -
Uleåborgs valkrets 175 -
Lappland 25 -