EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Reino Levänen
  • Reino Levänen
  • FFV
  • sähköinsinööri, eläkeläinen
  • Ålder: 66 år
  • Kommun: Esbo
  Röster Röster 2004
Hela landet 90 -
Helsingfors 14 -
Nyland 25 -
Egentliga Finland 7 -
Satakunta 2 -
Åland 1 -
Tavastland 5 -
Birkaland 6 -
Kymmene 7 -
Södra Savolax 3 -
Norra Savolax 4 -
Norra Karelen 2 -
Vasa valkrets 3 -
Mellersta Finland 2 -
Uleåborgs valkrets 6 -
Lappland 3 -