EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Lauri Alhojärvi
  • Lauri Alhojärvi
  • FKP
  • opiskelija
  • Ålder: 25 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 387 -
Helsingfors 112 -
Nyland 55 -
Egentliga Finland 31 -
Satakunta 13 -
Åland 2 -
Tavastland 29 -
Birkaland 35 -
Kymmene 11 -
Södra Savolax 10 -
Norra Savolax 12 -
Norra Karelen 13 -
Vasa valkrets 9 -
Mellersta Finland 21 -
Uleåborgs valkrets 19 -
Lappland 15 -