EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Aino Kainulainen
  • Aino Kainulainen
  • FKP
  • opiskelija
  • Ålder: 25 år
  • Kommun: Jyväskylä
  Röster Röster 2004
Hela landet 223 -
Helsingfors 24 -
Nyland 22 -
Egentliga Finland 14 -
Satakunta 6 -
Åland 0 -
Tavastland 14 -
Birkaland 26 -
Kymmene 6 -
Södra Savolax 6 -
Norra Savolax 15 -
Norra Karelen 4 -
Vasa valkrets 9 -
Mellersta Finland 53 -
Uleåborgs valkrets 15 -
Lappland 9 -