EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Jarmo Muhonen
  • Jarmo Muhonen
  • FKP
  • aikuisopiskelija
  • Ålder: 52 år
  • Kommun: Tammerfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 145 176
Helsingfors 11 11
Nyland 21 27
Egentliga Finland 6 10
Satakunta 6 6
Åland 3 -
Tavastland 5 11
Birkaland 66 62
Kymmene 3 5
Södra Savolax 2 7
Norra Savolax 1 5
Norra Karelen 1 3
Vasa valkrets 4 10
Mellersta Finland 9 11
Uleåborgs valkrets 6 8
Lappland 1 -