EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Kari Peitsamo
  • Kari Peitsamo
  • FKP
  • muusikko
  • Ålder: 51 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 2 487 3 314
Helsingfors 634 618
Nyland 455 544
Egentliga Finland 155 231
Satakunta 58 82
Åland 0 -
Tavastland 167 204
Birkaland 374 699
Kymmene 125 168
Södra Savolax 56 58
Norra Savolax 64 101
Norra Karelen 43 87
Vasa valkrets 68 101
Mellersta Finland 116 194
Uleåborgs valkrets 112 147
Lappland 60 80