EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Tauno Mehtälä
  • Tauno Mehtälä
  • FFV
  • entinen yrittäjä
  • Ålder: 63 år
  • Kommun: Tyrnävä
  Röster Röster 2004
Hela landet 191 -
Helsingfors 21 -
Nyland 20 -
Egentliga Finland 13 -
Satakunta 3 -
Åland 0 -
Tavastland 7 -
Birkaland 20 -
Kymmene 9 -
Södra Savolax 1 -
Norra Savolax 4 -
Norra Karelen 5 -
Vasa valkrets 8 -
Mellersta Finland 10 -
Uleåborgs valkrets 64 -
Lappland 6 -