EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Martti Vaskonen
  • Martti Vaskonen
  • FKP
  • käyttömestari
  • Ålder: 54 år
  • Kommun: Joensuu
  Röster Röster 2004
Hela landet 214 -
Helsingfors 14 -
Nyland 20 -
Egentliga Finland 7 -
Satakunta 6 -
Åland 1 -
Tavastland 12 -
Birkaland 11 -
Kymmene 9 -
Södra Savolax 5 -
Norra Savolax 11 -
Norra Karelen 96 -
Vasa valkrets 5 -
Mellersta Finland 10 -
Uleåborgs valkrets 4 -
Lappland 3 -