EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Arja Karlsson
  • Arja Karlsson
  • FSP
  • merkonomi
  • Ålder: 64 år
  • Kommun: Lahtis
  Röster Röster 2004
Hela landet 117 -
Helsingfors 12 -
Nyland 19 -
Egentliga Finland 6 -
Satakunta 4 -
Åland 0 -
Tavastland 26 -
Birkaland 10 -
Kymmene 9 -
Södra Savolax 2 -
Norra Savolax 6 -
Norra Karelen 5 -
Vasa valkrets 3 -
Mellersta Finland 10 -
Uleåborgs valkrets 4 -
Lappland 1 -