EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Reijo Kauppila
  • Reijo Kauppila
  • FSP
  • valtiotieteen tohtori, psykologi
  • Ålder: 66 år
  • Kommun: Tammerfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 256 -
Helsingfors 21 -
Nyland 28 -
Egentliga Finland 11 -
Satakunta 11 -
Åland 0 -
Tavastland 19 -
Birkaland 102 -
Kymmene 17 -
Södra Savolax 2 -
Norra Savolax 7 -
Norra Karelen 2 -
Vasa valkrets 11 -
Mellersta Finland 18 -
Uleåborgs valkrets 7 -
Lappland 0 -