EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Raimo Kotala
  • Raimo Kotala
  • FSP
  • mielenterveyshoitaja, eläkeläinen
  • Ålder: 63 år
  • Kommun: Lahtis
  Röster Röster 2004
Hela landet 226 -
Helsingfors 25 -
Nyland 23 -
Egentliga Finland 9 -
Satakunta 9 -
Åland 0 -
Tavastland 72 -
Birkaland 30 -
Kymmene 12 -
Södra Savolax 3 -
Norra Savolax 5 -
Norra Karelen 2 -
Vasa valkrets 18 -
Mellersta Finland 9 -
Uleåborgs valkrets 6 -
Lappland 3 -