EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Ulla Lilius
  • Ulla Lilius
  • FSP
  • kieltenopettaja, eläkeläinen
  • Ålder: 65 år
  • Kommun: Lahtis
  Röster Röster 2004
Hela landet 251 -
Helsingfors 30 -
Nyland 34 -
Egentliga Finland 13 -
Satakunta 3 -
Åland 0 -
Tavastland 73 -
Birkaland 33 -
Kymmene 15 -
Södra Savolax 11 -
Norra Savolax 4 -
Norra Karelen 4 -
Vasa valkrets 8 -
Mellersta Finland 8 -
Uleåborgs valkrets 9 -
Lappland 6 -