EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Christer Mether
  • Christer Mether
  • FFV
  • freelancetoimittaja
  • Ålder: 50 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 87 -
Helsingfors 10 -
Nyland 20 -
Egentliga Finland 9 -
Satakunta 3 -
Åland 1 -
Tavastland 3 -
Birkaland 7 -
Kymmene 9 -
Södra Savolax 0 -
Norra Savolax 2 -
Norra Karelen 4 -
Vasa valkrets 4 -
Mellersta Finland 5 -
Uleåborgs valkrets 7 -
Lappland 3 -