EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Heikki Silván
  • Heikki Silván
  • FSP
  • yli-insinööri
  • Ålder: 65 år
  • Kommun: Esbo
  Röster Röster 2004
Hela landet 66 -
Helsingfors 17 -
Nyland 22 -
Egentliga Finland 1 -
Satakunta 4 -
Åland 0 -
Tavastland 4 -
Birkaland 6 -
Kymmene 2 -
Södra Savolax 0 -
Norra Savolax 1 -
Norra Karelen 1 -
Vasa valkrets 2 -
Mellersta Finland 3 -
Uleåborgs valkrets 1 -
Lappland 2 -