EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Juha Viitanen
  • Juha Viitanen
  • FSP
  • yrittäjä
  • Ålder: 42 år
  • Kommun: Helsingfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 60 -
Helsingfors 11 -
Nyland 13 -
Egentliga Finland 1 -
Satakunta 0 -
Åland 0 -
Tavastland 6 -
Birkaland 8 -
Kymmene 3 -
Södra Savolax 2 -
Norra Savolax 5 -
Norra Karelen 2 -
Vasa valkrets 2 -
Mellersta Finland 1 -
Uleåborgs valkrets 2 -
Lappland 4 -