EU-valet 2009

Resultatservice

  • icke vald (ny)
Paavo Suominen
  • Paavo Suominen
  • FSP
  • insinööri
  • Ålder: 89 år
  • Kommun: Tammerfors
  Röster Röster 2004
Hela landet 92 -
Helsingfors 7 -
Nyland 9 -
Egentliga Finland 4 -
Satakunta 2 -
Åland 0 -
Tavastland 9 -
Birkaland 38 -
Kymmene 7 -
Södra Savolax 3 -
Norra Savolax 1 -
Norra Karelen 0 -
Vasa valkrets 3 -
Mellersta Finland 3 -
Uleåborgs valkrets 2 -
Lappland 4 -