Eu-valet 2009

Resultat

Sisältö


Åland - Stödet för partierna

Tid (senast uppdaterat) 10.6.2009, 17.51
Räknade röster % 100,0
Rösträkningen färdig
Valdeltagande i % (i hemlandet) 48,2
Valdeltagandet i % EU-valet 2004 35,6
Valdeltagandet i % i riksdagsvalet 2007 57,0
Godkända röster 9 965
Godkända röster 2004 6 668
Godkända röster 2007 11 168
  EU-valet 2009 Förändring EU-valet 2004 Förändring riksdagsvalet 2007
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
SFP 87,8 8 564 +15,6 +3 750 +87,8 +8 564
SDP 5,9 573 -12,7 -666 +5,9 +573
Gröna 1,8 175 -0,6 +18 +1,8 +175
C 1,0 102 -0,9 -26 +1,0 +102
SP 1,0 93 +1,0 +93 +1,0 +93
Saml. 0,9 90 -2,3 -125 +0,9 +90
VF 0,5 46 -0,2 +2 +0,5 +46
Sannf. 0,4 38 +0,3 +33 +0,4 +38
KD 0,3 31 -0,2 -5 +0,3 +31
FKP 0,1 13 +0,1 +9 +0,1 +13
FAP 0,1 11 +0,1 +11 +0,1 +11
FFV 0,1 9 0,0 +6 +0,1 +9
Övr. 0,1 8 +0,1 +8 -99,9 -11 160
FSP 0,0 2 0,0 -1 0,0 +2