Eu-valet 2009

Resultat

Sisältö


Tavastland - Stödet för partierna

Tid (senast uppdaterat) 10.6.2009, 17.51
Räknade röster % 100,0
Rösträkningen färdig
Valdeltagande i % (i hemlandet) 38,3
Valdeltagandet i % EU-valet 2004 39,3
Valdeltagandet i % i riksdagsvalet 2007 65,7
Godkända röster 112 897
Godkända röster 2004 111 861
Godkända röster 2007 189 113
  EU-valet 2009 Förändring EU-valet 2004 Förändring riksdagsvalet 2007
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Saml. 29,9 33 567 -0,1 +17 +5,2 -13 141
SDP 23,9 26 842 -2,1 -2 273 -4,1 -26 060
C 15,3 17 175 -4,5 -5 002 -5,0 -21 208
Sannf. 10,4 11 689 +10,0 +11 210 +8,2 +7 507
Gröna 8,0 8 957 +0,2 +231 +1,8 -2 671
VF 5,0 5 634 -3,4 -3 794 -3,3 -10 111
KD 5,0 5 562 -0,3 -264 -2,8 -9 014
Övr. 0,7 760 +0,7 +760 +0,6 +615
FKP 0,6 683 -0,1 -80 0,0 -502
SFP 0,4 404 0,0 +35 +0,4 +404
FSP 0,3 323 -0,1 -59 -1,2 -2 400
FFV 0,2 251 -0,1 -146 +0,2 +251
FAP 0,2 241 +0,2 +241 +0,1 +66
SP 0,2 180 +0,2 +180 0,0 -35