Eu-valet 2009

Resultat

Sisältö


Södra Savolax - Stödet för partierna

Tid (senast uppdaterat) 10.6.2009, 17.51
Räknade röster % 100,0
Rösträkningen färdig
Valdeltagande i % (i hemlandet) 35,7
Valdeltagandet i % EU-valet 2004 35,3
Valdeltagandet i % i riksdagsvalet 2007 64,5
Godkända röster 45 368
Godkända röster 2004 45 629
Godkända röster 2007 82 235
  EU-valet 2009 Förändring EU-valet 2004 Förändring riksdagsvalet 2007
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
C 32,4 14 596 -3,9 -1 964 -5,0 -16 163
SDP 19,9 8 952 -6,8 -3 214 -7,7 -13 752
Saml. 19,2 8 638 +1,3 +468 +0,3 -6 892
Sannf. 9,7 4 380 +9,2 +4 121 +6,5 +1 727
Gröna 7,9 3 574 +1,8 +779 +1,0 -2 140
KD 6,7 3 006 +1,0 +439 +3,1 +81
VF 2,4 1 102 -2,8 -1 286 +0,7 -317
FAP 0,3 145 +0,3 +145 +0,3 +110
FKP 0,3 144 -0,1 -49 -0,1 -163
Övr. 0,3 143 +0,3 +143 +0,3 +143
FFV 0,3 125 -0,1 -32 +0,3 +125
SFP 0,3 118 +0,1 +27 +0,3 +118
FSP 0,2 68 -0,1 -45 +0,2 +68
SP 0,1 64 +0,1 +64 0,0 -85