Eu-valet 2009

Resultat

Sisältö


Norra Karelen - Stödet för partierna

Tid (senast uppdaterat) 10.6.2009, 17.51
Räknade röster % 100,0
Rösträkningen färdig
Valdeltagande i % (i hemlandet) 33,7
Valdeltagandet i % EU-valet 2004 32,6
Valdeltagandet i % i riksdagsvalet 2007 64,5
Godkända röster 44 709
Godkända röster 2004 43 097
Godkända röster 2007 85 241
  EU-valet 2009 Förändring EU-valet 2004 Förändring riksdagsvalet 2007
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
C 27,6 12 272 -5,2 -1 850 -8,1 -18 119
SDP 20,4 9 092 -16,0 -6 624 -11,2 -17 850
Gröna 18,5 8 233 +12,2 +5 533 +6,8 -1 722
Saml. 12,2 5 419 -0,9 -234 +0,4 -4 622
Sannf. 11,2 4 980 +10,6 +4 744 +8,3 +2 552
KD 4,7 2 103 +0,6 +316 +1,7 -471
VF 3,4 1 504 -1,6 -653 +0,8 -659
FKP 0,5 239 -0,2 -70 -0,1 -278
FAP 0,3 147 +0,3 +147 +0,3 +116
SP 0,3 137 +0,3 +137 +0,1 -22
FFV 0,3 122 -0,1 -21 +0,3 +122
SFP 0,2 91 +0,1 +34 +0,2 +91
Övr. 0,2 89 +0,2 +89 +0,2 +89
FSP 0,1 61 0,0 -12 +0,1 +61