Eu-valet 2009

Resultat

Sisältö


Mellersta Finland - Stödet för partierna

Tid (senast uppdaterat) 10.6.2009, 17.51
Räknade röster % 100,0
Rösträkningen färdig
Valdeltagande i % (i hemlandet) 36,0
Valdeltagandet i % EU-valet 2004 37,0
Valdeltagandet i % i riksdagsvalet 2007 67,3
Godkända röster 77 070
Godkända röster 2004 76 665
Godkända röster 2007 141 803
  EU-valet 2009 Förändring EU-valet 2004 Förändring riksdagsvalet 2007
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
C 24,7 18 921 -6,3 -4 813 -8,5 -28 137
SDP 23,6 18 100 +1,1 +881 -0,9 -16 610
Saml. 16,6 12 712 -1,8 -1 345 +1,8 -8 296
Gröna 11,1 8 538 +1,5 +1 123 +4,2 -1 321
Sannf. 9,6 7 336 +9,1 +7 010 +7,0 +3 720
VF 6,0 4 574 -4,3 -3 322 -1,5 -5 987
KD 5,9 4 508 +0,2 +150 -2,0 -6 634
FKP 0,6 487 -0,2 -184 -1,0 -1 881
FSP 0,4 337 +0,2 +138 -0,2 -576
Övr. 0,4 332 +0,4 +332 +0,4 +332
SFP 0,4 287 +0,1 +105 +0,4 +287
SP 0,3 225 +0,3 +225 +0,1 -59
FFV 0,3 197 -0,1 -72 +0,3 +197
FAP 0,2 159 +0,2 +159 +0,2 +114