Akuutti - Terveyttä, tietoa, tunteita

YLE

 

YLE A-Ö

teksti-tv s.374 tekstitys s.334 digiteksti-tv s.374 MHP-lisäpalvelu

Akuutin Arkisto

15.3.2005

Tunteiden sukupuu johdattaa perittyjen taakkojen ja voimavarojen lähteille

Jokaisella on omat juurensa, joista ei niin vain pääse irti. Vanhemmat jättävät lapsilleen perinnöksi paitsi talon ja tavarat, myös elämäntavat, arvot ja asenteet. Jopa kriisit ja traumat näyttävät siirtyvän sukupolvelta toiselle.

Perheterapiassa on käytetty 1980-luvulta lähtien apuvälineenä sukupuun piirtämistä. Siinä perheen ainutlaatuinen kehitys, taustat ja sisäiset mekanismit hahmotellaan kuviksi. Menetelmä sopii myös pari- ja yksilöterapiaan.

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän perheneuvoja ja psykologi Paula Juolasmaa korostaa, että kyseessä ei ole sukututkimus.

– Tässä ei ole merkittävää se, mitä faktoja ihminen tietää omasta suvustaan. Tärkeää on se, mitä käsityksiä ja merkityksiä hän antaa sukunsa jäsenille.Sukupuuta käytetään, jotta ihminen voisi löytää sovun menneisyyden ristiriitojen kanssa ja saisi uusia ratkaisumalleja tulevaisuuteen.

Opitut roolit ja asenteet ristiriitojen taustalla

Sukupuuhun piirretään henkilön paikka omassa sisarussarjassa, nykyinen perhe, omat vanhemmat ja isovanhemmat. Siihen merkitään myös syntymä- ja kuolinajat sekä avioliitot ja ammatit.

Asiakkaan ja sukulaisten keskinäiset tunnesuhteet havainnollistetaan erilaisin nuolin. Niiden väri ja muoto ilmaisevat, ovatko välit olleet lämpimät, varautuneet vai suorastaan vihamieliset. Henkilöihin voidaan liittää myös symboleja, jotka kuvaavat heidän ominaisuuksiaan tai elämänkokemuksiaan.

Sukupuusta etsitään opittuja käyttäytymis- ja kommunikaatiomalleja, joita usein toistetaan tiedostamatta. Merkittävää on, miten tunteita on ilmaistu ja ristiriitoja ratkaistu.

– Jos esimerkiksi aviopuolisoilla on tietynlaiset roolit, jotka jatkuvasti aiheuttavat hankausta, niin lähdetään katsomaan, minkälaiset ne roolit olivat lapsuuden perheissä ja tuodaanko sieltä mukana jotain sellaista, mikä on tarpeetonta, Juolasmaa sanoo.

Irti suvun painolastista

Sukupuussa näkyy usein nimien, ammattien ja päivämäärien välisiä yhteyksiä. Henkilö on ehkä saanut isoisänsä nimen ja aikanaan päätynyt samaan ammattiin. Kaavio auttaa tiedostamaan syitä valintoihin, joista on tullut ristiriitoja. Ehkä muiden sukulaisten asenteet ja odotukset ovat olleet ohjaamassa niihin ja oma sisäinen tahto on unohtunut.

– Ammatinvalinta saattaa olla sellainen asia, jota ei voi valita vapaasti, vaan vanhemmat tai edelliset sukupolvet ovat vaivihkaa ajamassa ihmistä johonkin ammattiin. Ehkä joidenkin kutsumusammattien kohdalla, kuten papin tai sairaanhoitajan, helposti ajatellaan että ne siirtyvät sukupolvelta toiselle ja unohdetaan, mitä kyseinen yksilö itse haluaisi, jolloin ollaan ristiriidassa, Juolasmaa pohtii.

Ihmissuhteiden ja -kohtaloidentarkasteleminen johdattaa usein salaisuuksien äärelle. Lähes jokaisesta suvusta löytyy asioita, joita on yritetty peitellä tai joista on vaiettu: avioeroja, konkursseja tai ulkopuolisia suhteita.

– On tärkeää, että salaisuuksia etsitään, löydetään ja käsitellään, koska jos niitä joudutaan ylläpitämään, niin kommunikaatio kaventuu. Kun salaisuuksista ei puhuta, lakataan vähitellen puhumasta muistakin asioista. Sitä paitsi ne elävät kuitenkin jollakin tavoin, Juolasmaa sanoo.

Jokainen voi valita mitä siirtää lapsilleen

Terapeuttinen sukupuu antaa mahdollisuuden katsoa omaa verkostoa ja tehdä siitä uusia havaintoja. Sitä tarkastellessaan ihminen tulee tietoiseksi siitä, että hänellä on mahdollisuus katkaista huonoja käyttäytymismalleja ja tehdä valintoja.

– Esimerkiksi väkivaltainen käyttäytyminen, joka näyttää siirtyvän hyvin vahvasti sukupolvelta toiselle, on ehdottomasti mahdollista katkaista ja lasten tulevaisuuden kannalta sen katkaiseminen on välttämätöntä, Juolasmaa painottaa.

Menneisyydestä ja nykyhetkestä etsitään myös myönteisiä asioita ja voimavaroja. Juolasmaalla on tapana kysyä vaimolta, mikä äidissä tai isoäidissä on ollut sellaista positiivista, minkä hän haluaisi siirtää omalle tyttärelleen tai mitä isältä perittyä mies vastaavasti haluaisi välittää pojalleen.

– Vaikka sukupuussa olisi vaikeita asioita, niin lähes sataprosenttisen varmasti siellä on myös positiivisia asioita ja niistä on tärkeää tulla tietoiseksi. Erityisesti silloin, kun on kriisi tai ollaan vaikeuksissa, on hyvä muistaa se, että ihmiset kantavat mukanaan myös positiivisia asioita.

Asiantuntija: PAULA JUOLASMAA, perheneuvoja, psykologi, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä

Toimittaja: KIRSI SCHALI

Akuutti - TV2 PL 277 90101 OULU | YLE | Asiaohjelmat ©2006