Akuutti - Terveyttä, tietoa, tunteita

YLE

 

YLE A-Ö

teksti-tv s.374 tekstitys s.334 digiteksti-tv s.374 MHP-lisäpalvelu

Akuutin Arkisto

17.5.2005

Tinnitusta voi vaimentaa

– Se on sellainen ihan kuin kattila alkaa kiehumaan – sellainen viheltävä ääni. Mutta se ei onneksi ole mikään summeri. Jokaisella varmaan on vähän erilainen se tuntemus. Minulla se on hyvin korkea ääni.

Näin ikävää vaivaa kuvailee Vesa Kokkonen. Vesa on kärsinyt tinnituksesta kahdeksan vuotta. Mutta viimeisen vuoden aikana tinnitus on vaimentunut huomattavasti. Vesa on vuoden verran käynyt Helsingissä Tinnitusklinikalla TRT-hoidossa. TRT-terapia on uusi tinnituksen hoitomuoto niin sanottu tinnituksen poisoppimis- tai hallitsemishoito.

TRT – uusi tinnituksen hoitomuoto

TRT-hoito alkaa ensin tarkalla diagnoosilla. Siinä korvalääkäri tekee tinnituksen oirekartoituksen, jonka jälkeen tinnitus voidaan "julistaa vaarattomaksi".

– Tinnituksen haitta syntyy nimen omaan siitä, että siihen suhtaudutaan emotionaalisesti todella pelottavana vihollisena, jonka kanssa ei opita elämään. Pitäisi oppia siihen, että tinnituksen kanssa voi tulla toimeen. Oma suhtauminen on hyvin tärkeä asia.

Diagnoosin jälkeen potilas käy TRT-ohjauksessa korvalääkärin luona. Hoito kestää yleensä vuoden. Näillä käynneillä potilas saa tietoa siitä mitä tinnitus on ja mistä se johtuu. Tinnitus on neurobiologinen eikä psyykkinen häiriö. On opittava ymmärtämään tinnituksen mekanismi, jotta ei itse vahvista tinnitusääntä.

– Kuulorata käsittelee äänet ja antaa niille leiman. Esimerkiksi jokin varoitusääni saa vahvan leiman. Tinnitus antaa alussa hyvin vahvan muistijäljen ja se käsitellään epämiellyttävänä ja pelottavana kokemuksena. Jos tällainen samantyyppinen käsittely jatkuu, niin tänne syntyy aina vaan yhä syvempi muistijälki. Se johtaa siihen, että tinnitus pahenee. Tämä on ymmärrettävä tämä neurobiologinen tausta, jotta ei itse vahvista sitä tinnitusta.

Ääniterapia tärkein osa TRT-hoitoa

TRT-hoito on myös neuvontaa ja ohjausta miten oppia elämään tinnituksen kanssa. Potilaan kanssa käydään läpi erilaisia mielikuvaharjoituksia ja laaditaan kunto-ohjelma. Mutta TRT:n tärkein osio on ääniterapia eli ääniympäristön monipuolistaminen. Tämä vaimentaa tinnitusääntä.

– Tämän TRT-hoidon tärkein periaate on vähentää kontrastia. Silloin ääniterapia on tärkeä eli ääniympäristön rikastaminen ja kontrastin vähentäminen erityisesti ilta- ja yöaikaan. Monet potilaat kärsivät tinnituksesta nimen omaan hiljaisempaan aikaan. Voi sanoa, että meidän lentävä lause on: kaikki hiljaisuus on pahasta.

– Kuulorata pystyy käsittelemään vain tietyn määrän informaatiota. Jos sinne annetaan tinnituksen lisäksi joku toinen miellyttävä ääni kuten vaikkapa linnunlaulua, niin se linnunlaulu kilpailee tinnituksen kanssa samasta levytilasta. Kuulorata on ihan kuin tietokoneen muisti. Toivotussa tapauksessa tämä sairaalloinen tinnitusäänen vahvistuminen saadaan poistumaan.

Tinnitusklinikalla Vesalle on tehty ääniterapiacd, jota Vesa kuuntelee päivittäin. Professori Ylikoski muistuttaa, että ääniterapiaa tulee kuunnella systemaattisesti 4–6 tuntia päivässä. Ääniterapia sisältää erilaisia luonnonääniä kuten linnunlaulua, meren kohinaa tai sateen ropinaa. Levyllä on myös musiikkia. Vesa on löytänyt cd:ltä itselleen mieluisat äänet.

– Keväinen linnunlaulu – sellainen monipuolinen lintukonsertti. Ja aikainen kesäaamu on tuossa minun cd:llä ollut ehkä kaikkein mukavin. Se kun viskaa ajatukset mökille.

TRT-hoito ei tosin poista tinnitusta, mutta vaimentaa sitä. Uusi hoito opettaa hallitsemaan tinnitusta. Professori Ylikoski suunnittelee uutta tutkimusprojektia, jossa tutkitaan, että poistaako magneettistimulaatio tinnituksen kokonaan. Tutkimus on vasta suunnitteilla ja ihan täyttä varmuutta ei ole toteutuuko se.

TRT-hoito aloitettava varhain

TRT-hoito kehiteltiin alunperin tinnituksen aiheuttamiin oireisiin: unettomuuteen, ahdistukseen ja masennukseen.

– Tinnitus on uusi pelottava ja masentava kokemus. Ja aiheuttaa monesti unettomuutta, kun ei tiedä mistä se johtuu ja onko tämä nyt tällaista koko loppuikä. Ja lääkärit vielä yleensä sanovat, että tinnitukselle ei ole tehtävissä mitään. Tästä syntyy sellainen jatkumo unettomuus, ahdistus ja masennus. Toinen seuraa toistaan. Nyt on tosin käynyt ilmi, että TRT-periaatteita pitäisi alkaa noudattaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa jopa akuuttia tinnitusta poteville potilailla.

Tällöin poisopittavaa on vähemmän eikä muita oireita ehdi kehittyä. Professori Jukka Ylikosken mukaan alustavien tulosten perusteella jopa yli 90 prosenttia tinnituspotilaista saa huomattavaa apua TRT-hoidosta, jos se aloitetaan mahdollisimman varhain. Tinnituksen kanssa opitaan elämään: sitä ei enää pidetä pelottavana peikkona eikä potilas ehdi itse vahvistamaan tinnitusääntään. Ääni vaimenee ja elämän laatu paranee.

– Se on ollut minulle ahaa-elämys, että se on tosiaan silleen, että se voidaan sotkea ja häivyttää se negatiivinen sointiääni positiivisilla äänillä. TRT-hoito on auttanut minua ymmärtämään paremmin tinnitusta: se ei ole enää peikko vaikka kuisallinen vaiva onkin. Ihan oikeasti vaiva on lievittynyt tämän TRT-hoidon ansiosta. Toki siihen on myös ajan myötä tottunutkin. Se vaan vaatii sinnikkyyttä. Tulokset ei ole nähtävissä ihan kuukausissa vaan siihen menee aikaa. Paljon vaan ääniä päähän niin kyllä tinnitus pois lähtee.

Asiantuntijat:

JUKKA YLIKOSKI, professori, H.E.I. Tinnitusklinikka, Helsinki

VESA KOKKONEN, Imatra

Toimittaja: SARI SOININEN

Akuutti - TV2 PL 277 90101 OULU | YLE | Asiaohjelmat ©2006