Hae YLEstä:
Haku

Mitä arkeologia on?

Arkeologia tutkii ihmisen jälkeen jättämiä ja maaperässämme säilyneitä jäänteitä, tehden tulkintoja menneisyyden kulttuureista. Pääasiallisesti arkeologiaa tutkii aikaa, jolta ei ole säilynyt kirjallisia lähteitä, mutta etenkin viime vuosina ovat lisääntyneet myös historiallisen ajan tutkimuskohteet ja kiinnostus niihin. Arkeologian tutkimusalan aikahaarukka on siis melkoisen laaja.

Arkeologian tutkimusmenetelmät ovat monitieteellisiä vaikka ala luetaankin kuuluvaksi humanistisiin tieteisiin. Tutkimusmateriaali käsittää kiinteät muinaisjäännökset, esineet ja maaperässä havaittavat kemialliset muutokset, joiden taustalla on paikalla toimineiden ihmisten vaikutus. Keskeisinä tutkimusmenetelminä käytetään kaivauksia sekä muinaisjäännösten inventointeja. Tärkeänä kysymyksenä on selittää ja ymmärtää menneitä kulttuureita.

Arkeologin pääasiallinen tehtävä on tutkia ja suojella muinaista kulttuuriperintöämme. Päämääränä tässä on säilyttää mahdollisimman paljon menneisyyttä tuleville sukupolville. Arkeologin työtä ohjaa tässä muinaismuistolaki.
Arkeologian opiskelu Suomessa

Arkeologiaa voi opiskella pääaineena kolmessa yliopistossa, Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Sivuaineena arkeologian voi valita lisäksi Jyväskylän, Joensuun ja Vaasan yliopistoissa.

Avoimen yliopiston arvosanoja voi suorittaa arkeologiassa Helsingin, Turun ja Oulun yliopistoissa. Myös jotkut kansanopistot tarjoavat arkeologiaan liittyvää kurssimuotoista opiskelua.

Muinaisajan tekniikoista kiinnostuneille on tarjolla kolmessa vuodessa suoritettava artesaanitutkinto Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa Mynämäellä.

Arkeologiaan liittyvää kurssitarjontaa
Avoimet yliopistot, työväenopistot ja kansalaisopistot ympäri maan järjestävät arkeologiaan liittyviä kursseja ja luentosarjoja. Tutustu kurssitarjontaan.

Tutkimusmenetelmät

Tunnetuin arkeologian tutkimusmenetelmistä on kaivaustutkimus. Siinä muinaisjäännös tai sen osa tuhotaan hallitusti.

Ajoitusmenetelmät

Tutustu arkeologiassa käytettyihin ajoitusmenetelmiin. Ajoitusmenetelmät voidaan jakaa karkeasti arkeologisiin ja luonnontieteellisiin menetelmiin.