Skip navigation.
Home

Kuunnelman tulevaisuus

Verkko tai muu sähköinen tietovarasto on juuri sellainen tarjonnan muoto, joka pitää radiokuunnelman hengissä ja monipuolistaa sekä sen tarjontaa että muotoja. Kun kuulija voi valita valikosta minkä kuunnelman haluaa, ja ladata sen mille kuunteluvälineelle haluaa ja kuunnella sen milloin haluaa ja missä haluaa, niin silloin vasta kuunnelma alkaa elää tasa-arvoista elämää esimerkiksi kirjan, myös äänikirjan, kanssa. Ja silloin vasta kuuntelemisen mahdollisuuksia hyödynnetään täydessä mitassa.

En usko, että radiokanavat ohjelmistoineen kovin pian häviävät. Ei siten myöskään nykyisenkaltainen lähettäjän määrittelemään ohjelmistokaavioon perustuva kommunikaatio kuulijoiden kanssa. Tällaisen järjestelmän etuhan on se, että kuulijan ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin avata kanava. Lähettäjä tekee valinnat ja kuuntelija joko kuuntelee tai ei kuuntele. Tai kuuntelee jotakin muuta kanavaa. Tähän ajatukseenhan kanavien ja ohjelmistojen moninaisuus pohjautuu.

Ns. ”on demand”, valintapohjainen ohjelmistojakelu perustuu kuulijan omaan aktiivisuuteen ja valinnanvapauteen. Mahdollistetaan se, että hänellä itsellään on mahdollisuus kuunteluun juuri silloin kun se hänelle on otollisinta. Ei kanavia, ei kellonaikoja.

Tällainen tilanne, niin uskon, elvyttää kuunnelman, radiodraaman, audiodraaman (mitä nimeä siitä tulevaisuudessa ikinä käytetäänkin), avaa uusia mahdollisuuksia ja luo uusia formaatteja. Voidaan tuottaa jättiläispitkiä tai jättiläislyhyitä kuunnelmia. Voidaan tuottaa luentaa eri kestoisina, muutaman minuutin novelleista kymmenien tuntien romaaneihin. Voidaan luoda interaktiivista draamaa. Sisällöt hakeutuvat uusiin muotoihin, koska jakelun ja vastaanoton muodot muuttuvat.

Ehkä kuuntelun olemus ei muutu siitä, mitä se oli radion alkuaikoina, jolloin puuttui kaikki se visuaalinen viestintä, joka nyt tuppaa imemään katsojista kaiken energian. Silloin oli mahdollista keskittyä kuuntelemiseen, häiriöttömään kuuntelemiseen. Ja nyt se tulee taas mahdolliseksi.

Uskon siis radion renessanssiin. Tulevaisuudessa, ja jo nyt, se on ”valitse itse” –radio. Kunhan tekijänoikeusasiatkin ratkaistaan. Ja ne ratkeavat kyllä.