Synnytykseen kivunlievitystä nappia painamalla

Lapin keskussairaalassa työskentelevä lääketieteen lisensiaatti Petri Volmanen on tutkinut 1990-luvulla käyttöön otetun remifentaniilin käyttöä synnytyksen avautumisvaiheen kivunhoitona. Volmanen väittelee aiheesta 5.3.2010.

Tutkimuksen mukaan remifentaniili sopii hyvin synnytyksiin, sillä synnyttäjä voi itse annostella suonensisäisen lääkityksen kivunlievitystarpeen mukaan. Lisäksi lääkkeen käyttöä voidaan jatkaa lähelle synnytyshetkeä ilman vauvaan kohdistuvia vaikutuksia. Remifentaniilin kivunlievitysteho sijoittui tutkimuksessa ilokaasuun ja epiduraalipuudutukseen väliin.

Tällä hetkellä synnytyskivun hoidossa tehokkaina voidaan pitää ainoastaan selkäpistoa vaativia puudutuksia ja kohdunkaulan puudutusta. Silloin, kun näitä keinoja ei voida käyttää, ei ole ollut tehokasta ja sivuvaikutuksiltaan hyväksyttävää menetelmää, Volmanen sanoo.

Ajoittaminen ei lisännyt tehoa

Volmasen väitöstutkimuksen mukaan remifentaniili voi vastata tähän tarpeeseen. Väitöstutkimuksessa 114 synnyttäjää sai remifentaniilia kipuihin lyhyen ajan synnytyksen avautumisvaiheessa.

Synnyttäjät annostelivat lääkettä itse tarpeen mukaan nappia painamalla. Annosta nostettiin, kunnes koettu kivunlievitys oli riittävä.

Tutkimuksissa selvisi, että annostelun kohdentaminen supistushetkiin ei lisännyt menetelmän tehoa. Sivutuloksena ilmeni myös, että remifentaniilin kivunlievitysteho heikkeni merkittävästi, kun lääkkeen antamista jatkettiin.


Pienelle osaa ei tehonnut

Remifentaniilia saaneista synnyttäjistä 81 prosenttia olisi jatkanut käytettyä kivunlievitysta, jos menetelmä olisi kuulunut rutiineihin. Pienelle osaa synnyttäjistä ei lääke ei antanut riittävää kivunlievitystä.

Sivuvaikutuksina remifentaniili aiheutti synnyttäjille väsymystä ja huimausta. Kolmasosa tarvitsi lisähappea. Remifentaniili ei lisännyt pahoinvointia.

Vaikka remifentaniilin antaminen oli tutkimusolosuhteissa turvallista, vaatii uuden kivunlievitysmenetelmän käyttöönotto Volmasen mukaan erityistä varovaisuutta ja tavanomaista tarkempaa synnyttäjän ja sikiön tarkkailua.

Oulun yliopistossa väittelevän Volmasen väitöstilaisuus järjestetään Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä perjantaina.

1.3.2010 YLE Lappi/Marjukka Talvitie/YLE Olotila

kommentit

Ei kommentteja.

lisää kommentti

uusimmat

Muualla Yle.fi:ssä