Mediakasvatusta kaikenikäisille

Mediakompassi-sarjat ovat eri luokka-asteille tarkoitettuja kattavia paketteja mediasta ja median tekemisestä ja niihin liittyy laaja nettisivusto.

Voit etsiä tietoa, katsella kokonaisia ohjelmia ja samalla saat vinkkejä siitä, miten mediaa voi käyttää opetuksessa. Elävän arkiston sivulta löytyy runsaasti materiaalia vaikkapa historiallisiin mediakatsauksiin.

Mediakompassi on mediakasvatusta 0–3-luokkalaisille ja vähän vanhemmillekin. Viisiosainen sarja havainnollistaa median peruskäsitteitä.

Mikä merkitys on tarinalla? Mitä ovat fakta ja fiktio? Miten juoni rakennetaan? Mitä kuvalla ja äänellä voi kertoa? Miten oppia tunnistamaan median kerrontatapoja ja keinoja?Mediakompassin kuvakoulu sopii 4–6-luokkalaisille ja kaikille, joita kiinnostavat elävän kuvan alkeet, kuvakerronta ja kuvaaminen.

Pääosassa on tekemisen kautta oppiminen. Kuvakoululaiset suunnittelevat ja toteuttavat oman elokuvan. Samalla perehdytään kameran keinoihin, leikkauksen salaisuuksiin ja äänen merkitykseen kerronnassa.Mediakompassin viestikartta on suunnattu 7–9-luokkalaisille ja lukiolaisille.

Sarjan päämääränä on kehittää mediatajua ja innostaa viestien arviointiin. Median valta- ja omistussuhteita sekä mediajulkisuuden pelisääntöjä selvitellään lukuisin esimerkein. Sarjassa tutustutaan myös mediavaikuttamisen moniin keinoihin.


Mediaan liittyvää: