yle.fi


  • Tekstikoko + | -

opettaja.tv

Sisältö


Yleistä keskusteluaKeskustelun otsikot

Kysely ilmastonmuutoksen opetuksesta tvt:n avulla

Kysely ilmastonmuutoksen opetuksesta tvt:n avulla

Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa "TVT-ratkaisut tutkimusyhteisön ja lukioiden vuorovaikutuksen tukena: tapaus ilmastonmuutos" (ns. TULUVAT-hanke) kartoitamme käytössä olevia ilmastonmuutoksen opetusmenetelmiä sekä toiveita tarvittavista opetusmateriaaleista. Hankkeessa tuotamme oppimisaihioita ja opetuskokonaisuuksia toiveiden mukaisesti.

Kyselyyn voi vastata nettiosoitteessa http://www.peda.net/veraja/konnevesi/lukio/ophhanke2010/kehittamishankke... tai lyhyemmin http://peda.net/polku/tuluvat

Vastaaminen kestää enintään 10-15 minuuttia. Kiitos vastauksistasi!

Nettiosoitetta ja tätä viestiä saa mielellään välittää myös eteenpäin.

Taustatietoa hankkeesta:

Hankkeessa ovat mukana Ilmatieteen laitos, Vantaan kaupunki (Lumon lukio) ja Kouvolan kaupunki (Kouvolan Lyseon lukio ja Kouvolan iltalukio). Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Hankkeessa tuodaan yhteen kolme "ainesosaa": opettamisen ja opiskelun kehittämiseen sitoutunut opettajaverkosto, tieteen tekemiselle ja sen tuloksista kertomiselle omistautuneet tutkijat ja uuden tietotekniikan tarkoituksenmukainen hyödyntäminen. "Toimivalla reseptillä" tuloksena syntyy tvt:aa hyödyntäviä uusia ja luovia pedagogisia käytäntöjä, yhteistyömuotoja oppilaitosten ja tutkimusyhteisön välille ja oppilaitosten sekä tutkimuslaitosten jaettuun asiantuntijuuteen perustuvaa toimintakulttuuria.

Kaksivuotisen (2012-2013) pilottihankkeen tavoitteet ovat:

1. Selvittää tällä hetkellä käytössä olevat ilmastonmuutoksen opetuksen materiaalit ja käytännöt, tiedonhaun kanavat sekä niiden edut ja puutteet
2. Kartoittaa Suomessa ja ulkomailla käytössä olevia ja lukiokäyttöön soveltuvia ilmastonmuutospelejä ja ilmastomalleja
3. Kehittää olemassa olevien tehtävien, pelien, materiaalien (erityisesti tutkimuslaitosten ilmasto-opas.fi -portaaliin tuottama aineisto) ja käytäntöjen pohjalta paranneltuja ja uusia oppimiskokonaisuuksia useille lukion oppiaineille
4. Pilotoida valittujen oppimiskokonaisuuksien käyttöä tutkimistiedon ja tutkimusyhteisön osaamisen hyödyntämiseksi osana lukio-opetusta tarkoituksenmukaisesti käyttäen uutta tieto- ja viestintätekniikkaa
5. Arvioida ja raportoida pilotoinnin tuloksia sekä tulosten osoittamia kehitystarpeita.
6. Kehittää asiantuntijuuteen ja vuorovaikutukseen perustuvaa toimintakulttuuria tuomalla yhteen tutkimusyhteisön ja opetusalan edustajia.

Hyvää kevättä ja mukavaa kesäloman odotusta toivotellen,

Jari Kolehmainen

------------------------------------------------------------------------------------
Jari Kolehmainen
Biologian ja maantieteen lehtori
Kouvolan Lyseon lukio ja Kouvolan iltalukio
http://biologi-jari.blogspot.com/
http://ilmastotieto.wordpress.com/
http://biologia-maantiede.wikispaces.com/
https://sites.google.com/site/biologiajamaantiede/Home
https://plus.google.com/101355045354455908160/posts
-------------------------------------------------------------------------------------

Kommentit

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältöä ei näytetä julkisesti.
Alla olevien sanojen tarkoituksena on estää koneellinen roskapostitus. Pahoittelemme lisävaivaa.

YLE TeemaOpetushallitus

Opettaja.tv:n uutiskirje