”Tekijänoikeudet ovat tietoyhteiskunnan anakronismi”

Julkaistu Pe, 17/04/2009 - 11:55
  • Apple Copyright 1979 (Kuva: http://www.flickr.com/photos/barnoid/)
  • Nykyinen tekijänoikeusjärjestelmä on saksalaistohtori Till Kreuzerin mukaan täysremontin tarpeessa.

Hampurin yliopistossa ja ifrOSS-instituustissa työskentelevä oikeustieteilijä Kreuzer kävi tekijänoikeuskysymyksiä lävitse taannoisessa re: pubblice-tapaamisessa Berliinissä.

Mies on kirjoittanut aiheesta myös väitöskirjan.

Ongelmana tekijänoikeuksien ja käyttöoikeuksien käsittely eri tasoilla

Herra Kreuzerin mukaan ongelma nykyisessä tekijänoikeusjärjestelmässä on siinä, että tekijöiden ja tekijänoikeuksien haltijoiden oikeudet on suojattu kattavasti, mutta yleiseen etuun perustuvat käyttöoikeudet on taas taattu ainoastaan poikkeuksina.

Kreuzer ehdottaakin, että käyttö- ja suojaoikeuksia tulisi käsitellä samalla tasolla.

EU-säädökset eivät ole Kreuzerin mukaan parantaneet asioita, pikemminkin ne ovat vieneet niitä taaksepäin. Kreuzer kommentoi myös esimerkiksi tällä hetkellä EU:n käsitteillä olevan suoja-ajan pidennys-ehdotuksen olevan täysin yleisen edun vastainen.

Nykyisen järjestelmän tulisi tukea paremmin yleistä etua

Kreuzer on ehdottomasti sitä mieltä, että nykyisen teossuojaoikeuden laajuutta ja kestoa olisi sovellettava niin, että siinä otettaisiin huomioon yleinen etu. Yleisen edun piiriin kuulisivat mm. yleiset hyvinvoinnin näkökulmat, kilpailun toimivuus tai innovaation kannustaminen.

Kreuzer ehdottaa, että tekijänoikeus jaettaisiin kahteen eri osaan, minkä myötä voitaisiin paremmin ottaa huomioon tekijöiden ja oikeuksien haltijoiden välinen ero. Myös ideaaliset ja materiaaliset teosvaateet voitaisiin näin myös erottaa toisistaan.

Tällöin tekijänoikeus ottaisi huomioon teoksen varsinaisen tekijän ja ns. oikean tekijän edun, kun teossuojaus takaksi sisältöjen hyödyntämisen taloudelliset vaatimukset.

Konkreettisena esimerkkinä Kreuzer mainitsee yksityiset kopiot ja arkistokappaleet, mitkä tulisi vapauttaa tekijänoikeuslaista kokonaan.

Myös yleisten kirjastojen tapauksessa tekijänoikeudellisten teosten käyttö tulisi sallia ilman oikeudenomistajien lupaa, toki korvausta vastaan.

Creative Commons tarjoaa uudenlaista näkymää tekijänoikeuteen

Tuija Aalto hahmottelee Tuhat Sanaa -blogissaan Creative commonsin mahdollisuuksia ja syntyä psykologian tutkija Tarmo Toikkasen kanssa. Creative Commons tarjoaa yhtä ratkaisumallia digitaalisen jakamisen ja tekijänoikeuslain välisiin ongelmiin.

Creative commons -linsessi antaa tekijänoikeuden haltijalle mahdollisuuden antaa luvan kanssa käyttöoikeuksia teokseensa.Toisaalta, markkinoille on parhaillaan suunnitteilla nykyisiä tekijänoikeuslakeja tukeva järjestelmä, jolla suojataan digitaalisen videon ja äänen tekijänoikeuksia

Olipa myös Is This It? -tapahtumassa edelleen puhetta siitä, kuinka paljon laiton lataaminen tuottaa levyteollisuudelle tappiota.

Creative commons -lisenssiä käsittelevän Tarmo Toikkasen haastattelun voit kuunnella osoitteessa tuhatsanaa.net

The Pirate Bay -oikeudenkäynnissä annettiin tuomiot 17.4. klo 12.00.