DocPoint

DocPoint 2009: Totuutta ja Muutosta etsimässä

"Pääteemoiltaan festivaali tulee operoimaan totuuden käsitteen kanssa. Elokuvan katsoja arvottaa väistämättä näkemäänsä, arvioiden, onko tämä totta vai ei."