Ylen etusivu   Pyhät ja Pahat  -  Suuret hyveet  
 
Synnin olemus

Kuolemansynnit
& Suuret hyveet


Syntitesti

Seuraava ohjelma
ja keskustelijat


Keskustelua

Tekijät

Palaute
 
1. Ylpeyden vastahyve Urhoollisuus

Urhoollinen ihminen uskaltaa olla se, mikä on. Hän ei yritä päteä ja tehdä vaikutusta eikä hänellä ole identiteettiongelmia. Oman mielipiteen ilmaiseminen tai omien valintojen toteuttaminen aiheuttaa usein kanssaihmisissä suurta närää, ja sen vuoksi urhoollisen onkin oltava urhoollinen ja kestettävä muiden marina, syyllistäminen ja arvostelu.

Katso myös synti: Ylpeys

2. Ahneuden vastahyve Viisaus

Viisas ihminen osaa tehdä elämässään oikeita päätöksiä. Hän kuuntelee omia tarpeitaan ja toimii niiden mukaan, ei yleisesti hyväksytyn ja tavoitellun kaavan mukaisesti. Viisas ymmärtää olla syyllistymättä ahneuden syntiin, koska hän luottaa siihen, että hyviä asioita riittää hänen elämässään. Hän tavoittelee vain itsensä kannalta oikeasti tarpeellista ja saa sen, kun on sen aika.

Katso myös synti: Ahneus

3. Kateuden vastahyve Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukainen sallii muille hyviä asioita. Hän ei halua muiden hyvää itselleen eikä sitä heiltä pois. Oikeudenmukainen on myös automaattisesti heikomman puolella: hän pyrkii siihen, että kaikilla olisi samat lähtökohdat tavoitella haluamaansa. Sen sijaan oikeudenmukainen ei vaadi kaikilta samaa eikä edellytä, että kaikille olisi annettava saman verran kaikkea.

Katso myös synti: Kateus

4. Vihamielisyyden vastahyve Anteeksianto

Anteeksiantavainen ihminen ei jää hyysäämään vihaa sisälleen. Hän tunnistaa suuttumuksen tunteen ja tajuaa, mistä se aiheutui. Hän hyväksyy oman vihastumisensa ja pyrkii sen jälkeen antamaan tietoisesti sekä omalle suuttumukselleen että sen kohteelle anteeksi. Anteeksi antava vapauttaa itsensä tuhoavasta vihantunteesta ja hänen on helpompi elää.

Katso myös synti: Vihamielisyys

5. Hekumallisuuden vastahyve Rakkaus

Korkeassa veisussa sanotaan, että rakkaus "ei etsi omaansa". Tällä tarkoitetaan sitä, että rakastava ei etsi VAIN omaa nautintoa (vaikka tietysti sitäkin), vaan haluaa hyvää toiselle ja iloitsee pelkästä hänen olemassaolostaan. Hekumallisuuden vastahyveenä rakkaus on siis antamista, ei pelkkää saamista tai ottamista.

Katso myös synti: Hekumallisuus

6. Vatsan palvonnan vastahyve Kohtuus

Kohtuullisuudella tarkoitetaan sitä, että ihminen ei ole kyltymätön syömisen eikä laihduttamisenkaan suhteen. Kohtuutta on antaa arvo ruualle, jonka syö ja juomalle, jonka juo: sekä juhlalla että paastolla on tarkoituksensa ja aikansa. Kohtuullisen ihmisen ruoka tai kuntoilu eivät kuitenkaan näyttele pääroolia hänen elämässään.

Katso myös synti: Vatsan palvonta

7. Hengen velttouden vastahyve Jalo joutilaisuus

Jalo joutilaisuus on taito olla tekemättä. Se on jonninjoutavan puuhastelun vastahyve. Joutilaisuudessa nousevat mieleen juuri ne ajatukset, joita hääräämisellä yritetään torjua. Se on myös kaikenlaisen luovuuden edellytys. Joutilaisuus ei edellytä minkäänlaista mietiskelyä, vaan sitä voi harjoittaa vaikka kävelyllä tai mieluiten sohvalla.

Katso myös synti: Hengen velttous

8. Murehtimisen vastahyve Pyhä huolettomuus

Pyhästi huoleton osaa itsensä ja elämän kevyesti. Hänellä ei ole tarvetta pakottaa itseään jaksamaan, vaan hän on päättänyt hyväksyä itsensä sellaisena kuin on, vaikka välillä väsähtäneenäkin. Hän tietää, että elämää ei voi hallita ja siksi hän voi hullun tilanteen sattuessa vaikka nauraa itselleen.

Katso myös synti: Murehtiminen

9. Välinpitämättömyyden vastahyve Lojaalius

Lojaalinen on uskollinen, luotettava ja vilpitön. Hän on usein myös leppoisa ja suvaitseva kanssaihmisiään kohtaan. Lojaalius on lähellä solidaarisuuden käsitettä, jossa ajatellaan, että kuulumme kaikki yhteen ja siksi kaikkia pitää kohdella ihmismäisesti.

Katso myös synti: Välinpitämättömyys

10. Tietämättömyyden vastahyve Hiljainen tieto

Hiljainen tieto on viisautta, jota ei ole puettu sanoiksi. Sitä ei opita kirjoista, vaan elämänkokemuksesta. Jokaisessa ihmisessä on oma hiljaisen tiedon lähteensä, joka kertoo missä omassa elämässä mennään - jos sitä vain malttaa kuunnella. Hiljainen tieto on myös luovuuden lähde.

Katso myös synti: Tietämättömyys

11. Huumorintajuttomuuden vastahyve Suhteellisuuden taju

Suhteellisuudentajuinen ihminen osaa asettaa asiat omiin mittasuhteisiinsa: hän ei tee numeroa pikkuasioista ja ymmärtää, että joskus täytyy toimia tilanteen mukaan. Häntä ei hermostuta, vaikka asiat menisivät vallan kummalliseen suuntaan, vaan se saattaa huvittaa häntä suuresti. Hän muistaa myös mietteen: Se joka nauraa itselleen, siltä ei tule hupia puuttumaan!

Katso myös synti: Huumorintajuttomuus