Kirjoittajalle esitettyyn kysymykseen sisältyy eräs ajatus, joka häiritsee sukupuolikeskustelussa eniten. Vaikka kysymys voi olla viaton, sen voisi esittää myös toisella tavalla, jos myyjä aikoo aloittaa sopivan puvun etsimisen värin perusteella.

Onko sillä, että tiedämme henkilön sukupuolen, niin suuri merkitys asennoitumiseemme tähän henkilöön? Tuntuuko aivan mahdottomalta, kun emme joskus tiedä, onko joku kohtaamamme ihminen nainen vai mies? Miksi se hämmentää meitä? Erilaisuus ja poikkeuksellisuus toki on kiinnostavaa, mutta onko se puhtaasti voimakkaan tunteemme taustalla, vai voiko se johtua siitä, että emme voi turvautua luomaamme selkeään, tuttuun malliin? Voimmeko todella ennakoida fyysisen sukupuolen perusteella jotakin henkilön identiteetistä ja subjektiivisista intresseistä?

Monenlainen lajittelu ja luokittelu kuuluu toki ihmisen normaaleihin malleihin, koska se voi helpottaa meidän arkielämäämme ja sosiaalista kanssakäymistä. Joskus on kuitenkin hyvä pysähtyä tarkastelemaan oman ajattelun taustalla olevaa logiikkaa ja suhtautua kriittisyydellä asenteisiimme, sekä tiedostamattomana alati tapahtuvaan ympäristömme arvottamiseen. Käyttämämme puhe viestii arvoistamme, joten sen käyttö saattaa joskus tarvita erityistä huolellisuutta.

>Karin G La, 2013-01-19 04:21

Vastaa

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.