Hae yle.fi:stä:

 
Tekstiversio | Tekstikoko: + / -
 
 
 

YLE-kirjautuminen

 
 
Studiokeskustelu – Kesäasunto pysyväksi asunnoksi
 
Kategoriat:

Monen kesämökin varustelu on sellainen, että mökissä voisi asua ympäri vuoden. Moni haluaisikin muuttaa pysyvästi asumaan mökille, mutta siihen tarvitaan eri lupia.

Päijät-Hämeen Asikkalassa kesämökkejä on 3700. Asikkalan rakennustarkastaja Juha Sipilä kertoo, että mökeille haluavat muuttaa pysyvästi ne ihmiset tai perheet, joilla on tai on ollut elämänmuutos, lähinnä eläkkeelle siirtyneet tai pian siirtyvät. He katsovat, että yksi asunto riittää. Vakituisiksi asunnoiksi mökkejä muutetaan Asikkalassa vuosittain vain 10 - 15.

Lait säätelevät

Laki säätelee, millainen pysyvän asunnon täytyy olla. Jos kesäasunto halutaan muuttaa ainoaksi asunnoksi, täytyy nämä lait ottaa huomioon. - Käyttötarkoituksen muutos edellyttää aina rakennuslupaa. Kun mökki halutaan pysyväksi asunnoksi, siellä pitää olla tiettyjä teknisiä ominaisuuksia. Tärkeimmät ovat, että sinne on kelvollinen kulkutie, vesihuolto on järjestyksessä ja rakennus on energiataloudellisesti järkevä. Nämä asiat katsotaan ensimmäisinä, kertoo Sipilä.

- Rakennusluvan myöntää kunnan rakennuslupaviranomainen. Joissakin kunnissa se on tietty henkilö kuten Asikkalassa. Joissain kunnissa päätökset tekee lautakunta. Usein tarvitaan toinenkin lupa. Näin on lähes aina, kun kiinteistö sijaitsee rannalla. Silloin se edellyttää suunnittelutarveratkaisua, joka on maankäytöllinen asia. Siitä päättää kunta. Silloin pohditaan, onko rakennuksen muuttaminen pysyvään käyttöön yhdyskuntarakenteen kannalta järkevää.

Lupa haetaan kiinteistölle, ei ihmiselle

Lupaa haetaan siis kiinteistölle, ei ihmiselle. - Lupaa haetaan rakennuksen muuttamiseksi pysyväksi asunnoksi. Tässä ei siis ole mitään kriteereitä sille, kuka rakennuksessa asuu. Eli päätös ei kohdistu henkilöön. Useinhan ihmiset miettivät, että he ovat hyväkuntoisia eivätkä tarvitse palveluja, että he voivat muuttaa ja kaikki on hyvin. Mutta, mutta…Kiinteistön status on päätöksen mukainen, ei yksilön mukainen.

Eli jos henkilöstä aika jättää ja mökkiin muuttaa vaikka 6-henkinen lapsiperhe, kunta on velvollinen hoitamaan heille palveluja. Ottavatko kunnat riemumielin vastaan tällaiset uudet asukkaat, vai ovatko he kunnalle rasite?
- Valtaosalle mökkikuntia se on mieluinen asia. Kuntiin halutaan asukkaita. Tietysti jossakin aivan kaupunkien kupeessa yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja väestönkasvu on sellaista, että se ei ole mieluisaa, mutta pääsääntöisesti on. Ainakin Asikkalassa me otamme mielellämme uusia asukkaita, mutta tietysti ne raja-arvot ja reunaehdot pitää ottaa huomioon, sanoo Sipilä.

PRIIMAn juttu Mökille asumaan koko vuodeksi