Eu-valet 2009

Resultat

Sisältö


Hela landet - Rösträkningsläget i valkretsarna

Tid (senast uppdaterat) 10.6.2009, 17.51
Räknade röster % 100,0
Rösträkningen färdig
Valdeltagande i % (i hemlandet) 40,3
Valdeltagandet i % EU-valet 2004 41,1
Valdeltagandet i % i riksdagsvalet 2007 67,9
Godkända röster 1 672 434
Godkända röster 2004 1 656 584
Godkända röster 2007 2 771 236
    Valdeltagandet
Valkrets Räknat i % EU-valet 2009 EU-valet 2004 Riksdagsvalet 2007
Helsingfors 100,0 50,7 52,3 71,1
Nyland 100,0 44,3 45,8 69,9
Egentliga Finland 100,0 40,3 41,5 68,2
Satakunta 100,0 37,1 37,8 67,6
Åland 100,0 48,2 35,6 57,0
Tavastland 100,0 38,3 39,3 65,7
Birkaland 100,0 40,5 39,8 68,3
Kymmene 100,0 34,9 35,7 65,8
Södra Savolax 100,0 35,7 35,3 64,5
Norra Savolax 100,0 34,3 34,6 64,5
Norra Karelen 100,0 33,7 32,6 64,5
Vasa valkrets 100,0 42,8 44,4 71,5
Mellersta Finland 100,0 36,0 37,0 67,3
Uleåborgs valkrets 100,0 35,3 35,9 65,5
Lappland 100,0 35,9 38,3 66,0