Eu-valet 2009

Resultat

Sisältö


Hela landet - Stödet för partierna

Tid (senast uppdaterat) 10.6.2009, 17.51
Räknade röster % 100,0
Rösträkningen färdig
Valdeltagande i % (i hemlandet) 40,3
Valdeltagandet i % EU-valet 2004 41,1
Valdeltagandet i % i riksdagsvalet 2007 67,9
Godkända röster 1 672 434
Godkända röster 2004 1 656 584
Godkända röster 2007 2 771 236
  EU-valet 2009 Förändring EU-valet 2004 Förändring riksdagsvalet 2007
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml. 23,2 3 386 416 -0,5 -1 -6 355 +1,0 -230 425
C 19,0 3 316 798 -4,3 -1 -70 419 -4,1 -323 630
SDP 17,5 2 292 051 -3,6 -1 -58 474 -3,9 -302 143
Gröna 12,4 2 206 439 +2,0 +1 +33 595 +3,9 -27 990
Sannf. 9,8 1 162 930 +9,2 +1 +154 030 +5,7 +50 674
SFP 6,1 1 101 453 +0,4 0 +7 032 +1,5 -25 067
VF 5,9 - 98 690 -3,2 -1 -52 601 -2,9 -145 606
KD 4,2 1 69 458 -0,1 +1 -1 387 -0,7 -65 332
Övr. 0,5 - 8 463 +0,5 0 +8 463 +0,1 -4 125
FKP 0,5 - 8 089 -0,1 0 -2 045 -0,2 -10 188
FFV 0,3 - 4 338 -0,1 0 -1 349 +0,2 +1 817
SP 0,2 - 3 563 +0,2 0 +3 563 0,0 -1 978
FAP 0,2 - 3 169 +0,2 0 +3 169 +0,1 +1 405
FSP 0,2 - 2 974 0,0 0 -305 -0,4 -13 741