Eu-valet 2009

Resultat

Sisältö


Helsingfors - Rösträkningsläget i kommunerna

Tid (senast uppdaterat) 10.6.2009, 17.51
Räknade röster % 100,0
Rösträkningen färdig
Valdeltagande i % (i hemlandet) 50,7
Valdeltagandet i % EU-valet 2004 52,3
Valdeltagandet i % i riksdagsvalet 2007 71,1
Godkända röster 230 729
Godkända röster 2004 230 602
Godkända röster 2007 314 924
    Valdeltagandet
Kommun Räknat i % EU-valet 2009 EU-valet 2004 Riksdagsvalet 2007
Helsingfors 100,0 50,7 52,3 71,1