Eu-valet 2009

Resultat

Sisältö


Helsingfors - Stödet för partierna

Tid (senast uppdaterat) 10.6.2009, 17.51
Räknade röster % 100,0
Rösträkningen färdig
Valdeltagande i % (i hemlandet) 50,7
Valdeltagandet i % EU-valet 2004 52,3
Valdeltagandet i % i riksdagsvalet 2007 71,1
Godkända röster 230 729
Godkända röster 2004 230 602
Godkända röster 2007 314 924
  EU-valet 2009 Förändring EU-valet 2004 Förändring riksdagsvalet 2007
Parti Procent Röster Procentenheter Röster Procentenheter Röster
Saml. 29,8 68 370 -1,5 -3 731 -0,3 -26 211
Gröna 24,9 57 280 +4,0 +8 983 +4,8 -6 160
SDP 15,9 36 451 -4,3 -10 088 -5,5 -30 671
Sannf. 7,2 16 457 +6,5 +15 032 +4,2 +7 269
SFP 6,4 14 752 +0,7 +1 602 +0,4 -4 142
VF 5,9 13 616 -3,2 -7 540 -0,9 -7 750
C 5,7 12 993 -1,6 -3 821 -1,2 -8 710
KD 2,5 5 638 -0,5 -1 082 -0,1 -2 265
FKP 0,7 1 500 -0,1 -171 -0,8 -2 995
Övr. 0,5 1 115 +0,5 +1 115 +0,4 +835
FFV 0,2 567 -0,2 -462 0,0 -326
FAP 0,2 415 +0,2 +415 0,0 -272
SP 0,2 345 +0,2 +345 +0,1 +118
FSP 0,1 304 0,0 -66 -0,6 -2 051