Hae YLEstä:
Uusiutuvaa Energiaa
Etusivu / Energiamuodot
 
PÅ SVENSKA
IN ENGLISH
Uusiutuva energia Suomessa. Lähde: Motiva
Uusiutuva energia Suomessa. Lähde: Motiva

Energiamuodot

Suomi otti ensimmäisenä maana käyttöön polttoaineiden hilidioksidiveron vuonna 1990. Veron avulla teollisuutta on pyritty ohjaamaan uusiutuvien energilähteiden pariin. Kuluneen vuoden aikana koko Eurooppa on herännyt ja uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämistä tuetaan kaikissa EU-maissa tavalla tai toisella.

Jokaisessa maassa on erilaiset lähtökohdat uusiutuvan energian lisäämiseen. Suomessa ja Ruotsissa on perinteisesti panostettu bioenergiaan, Saksassa ja Tanskassa tuulivoimaan, Itävalta on luonnostaan merkittävä vesivoiman käyttäjä.

EU:ssa on asetettu myös yhteisiä tavoitteita uusiutuvan energian käytölle. Vuoteen 2010 mennessä uusiutuvan energian osuus pitäisi olla 12 % kaikesta kulutetusta energiasta kun se tällä hetkellä on 6 %. Sähkön tuotannolle on asetettu erilliset maakohtaiset tavoitteet. Suomen tavoitteena on, että vuonna 2010 sähköstä pitäisi olla 31,5 % uusiutuvalla energialla tuotettu. Maakohtaisesti tavoitteet vaihtelevat suuresti. Uusiutuvan energian sähköntuotannon direktiivi -  RES-E määrittelee Unkarin tavoitteeksi 3,6 % kun taas Ruotsi tavoittelee 60 % vuonna 2010. RES-E -kokonaistavoitteen mukaan sähköntuotannosta 22,1 % pitäisi perustua uusiutuviin energialähteisiin vuonna 2010.


 

 

EUBIONET 2

Tuotepäällikkö Eija Alakangas koordinoi 25 EU-maata kattavaa  bioenergiahanketta.