Hae YLEstä:
Uusiutuvaa Energiaa
Etusivu / Kirjallisuus
 
PÅ SVENSKA
IN ENGLISH

Kirjallisuus

 

 
Yleistä uusiutuvista energiamuodoista
Nimeke: Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin
Julkaistu: Espoo : Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 2002

Nimeke: Ekoenergiamerkinnän kriteerit 2000
Julkaistu: Helsinki : Suomen luonnonsuojeluliitto, 2000

NImeke: Teknologian arviointeja
Osa: 12 : Uusiutuvat energialähteet vuoteen 2030 Suomessa
Julkaistu: Helsinki : Tulevaisuusvaliokunta, 2002

Aurinkoenergia
Tekijä:    Erkkilä, Vesa
Nimeke:    Aurinkolämpöopas rakentajille ja suunnittelijoille
Julkaistu:    Helsinki : Sarmala : Rakennusalan kustantajat, 2003

Nimeke:    Aurinko-opas : aurinkoenergiaa rakennuksiin
Julkaistu:    Helsinki : Sarmala : Rakennusalan kustantajat, 2001

Bioenergia
Tekijä: Ahonen, Alpo
Nimeke: Metsähakkeen energiakäytön työllisyys- ja tulovaikutukset : case-tutkimus
Julkaistu: Kajaani : Oulun yliopisto, Kajaanin kehittämiskeskus, 2004

Nimeke: Peltobiomassa, liikenteen biopolttonesteet ja biokaasu -jaosto : väliraportti
Julkaistu: Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2004

Tekijä: Hakola, Paula
Nimeke: Bioenergia-alan innovaatiojärjestelmän kehitys Tampereen seudulla
Julkaistu: Tampere : Tampereen yliopisto, 2003

Nimeke: Bioenergian tuotanto- ja käyttöketjut sekä niiden suorat työllisyysvaikutukset
Julkaistu: Espoo : VTT, 2003

Nimeke: Bioenergian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä
Julkaistu: Espoo : VTT, 2002

Nimeke: Jätteiden energiakäytön vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin
Julkaistu: Espoo : VTT, 2002

Nimeke: Bioenergian käyttö ja biomassan jalostus
Julkaistu: Jyväskylä : Jyväskylän teknologiakeskus, 1998

Biopolttoaineet
Nimeke: Teknologiaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen : taustatyö kansallisen ilmastostrategian päivitystä  varten
Julkaistu: Helsinki : Kauppa- ja teollisuusministeriö, energiaosasto, 2005

Nimeke: Metsästä polttoaineeksi : polttohakkeen tuotannon puoli vuosisataa
Julkaistu: Jyväskylä : Suomen bioenergiayhdistys FINBIO, 2004

Nimeke: Puuenergia
Julkaistu: Jyväskylä : Jyväskylän teknologiakeskus, 2003

Nimeke: Katsaus eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin
Julkaistu: Espoo : Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 2002

Nimeke: New concepts for biofuels in transportation : biomass-based  methanol production and reduced emissions in advanced  vehicles
Julkaistu: Espoo : Technical Research Centre of Finland, 2001

Tekijä: Ahonen, Alpo
Nimeke: Turvetuotanto maaseudun infrastruktuurissa
Julkaistu: Kajaani : Oulun yliopisto, Kajaanin kehittämiskeskus, 2001

Tekijä: Zevenhoven, Maria
Nimeke: The utilisation of biomass ash
Julkaistu: Åbo : Åbo Akademi, 2001

Nimeke: Biomassan tuottaminen kuidun ja energian raaka-aineeksi : tutkimuksen loppuraportti : final report
Osa: Osa I = Part I : Ruokohelven jalostus ja viljely
Osa: Osa II = Part II : Ruokohelven ja oljen korjuu, tuotantokustannukset ja polttotekniikka
Julkaistu:  Jokioinen : Maatalouden tutkimuskeskus, 2000

Nimeke: Sekundäärilämpöjen hyödyntäminen metsäteollisuuden käyttämien kiinteiden biopolttoaineiden kuivauksessa
Julkaistu: Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2000

Tekijä: Nuutila, Matti
Nimeke: Biopolttoaineiden käyttö kaukolämmityksessä
Julkaistu: Espoo : Motiva, 1999

Tekijä: Kosunen, Pertti
Nimeke: Biopolttoaineiden kilpailukyky sähkön ja lämmön tuotannossa
Julkaistu: Jyväskylä : Jyväskylän teknologiakeskus, 1999

Tekijä: Laurikko, Juhani
Nimeke: Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttömahdollisuudet joukkoliikenteessä pääkaupunkiseudulla
Osa: Osa 1 : Ympäristövaikutukset ja kustannuslaskelmat
Julkaistu: Helsinki : Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV : Espoo : VTT Energia, 1999

Tekijä: Solantausta, Yrjö
Nimeke: Biopolttonesteet
Julkaistu: Helsinki : Kauppa- ja teollisuusministeriö, energiaosasto, 1997

Nimeke: Peltobiomassojen käyttömahdollisuudet energiasektorilla
Julkaistu: Helsinki : Kauppa- ja teollisuusministeriö, energiaosasto, 1997

Maalämpö
Nimeke: Green energetics : from the modern technology to a new philosophy : proceedings from the Fourth International Seminar : 9.-10. December 1998, Petrozavodsk, Russia
Julkaistu: Joensuu : Joensuun yliopisto, 2000

Nimeke: Jätevesilaitoksen lämpöpumppujärjestelmän toiminta ja mitoitus
Julkaistu: Tampere : Tampereen teknillinen korkeakoulu, 2000

Nimeke: Pientalolämpöpumpun prototyyppien suunnittelu
Julkaistu: Tampere : Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1995

Nimeke: Pientalolämpöpumpun kehittäminen
Julkaistu: Tampere : Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1994

Tekijä: Aittomäki, Antero
Nimeke: Lämpöpumppu matalaenergiapientalossa
Julkaistu: Tampere : Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1992

Tekijä: Haukioja, Raimo
Nimeke: Pientalojen lämpöpumppuratkaisut
Julkaistu: Helsinki : Imatran voima, 1991

Tuulivoima
Nimeke: Tuulivoiman tuotantoon soveltuvien alueiden kartoitus : vaikutusten arviointi maakuntakaavoitusta varten
Julkaistu: Helsinki : Uudenmaan liitto, 2003

Nimeke: Tuulivoimateknologia sähkönjakeluverkoissa
Julkaistu: Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, 2003

Nimeke: Tuulivoiman projektiopas
Julkaistu: Espoo : Motiva, 1999

Nimeke: Tuulivoimateknologian trendit = Trends in wind energy technology
Julkaistu: Espoo : Teknillinen korkeakoulu , 1998

Tekijä: Holttinen, Hannele
Nimeke: Tuulivoimatuotannon vaihtelut ja niiden arviointi
Julkaistu: Espoo : Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 1996

Tekijä: Kallio-Mannila, Raimo
Nimeke: Tuulivoima
Julkaistu: Tampere : Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1991

Vesivoima
Tekijä: Lahdelma, Risto
Nimeke: Vesivoima Euroopassa : ympäristöluokittelun vaikutukset
Julkaistu: Espoo : Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 2000

Nimeke: Pienvesivoima ja sen kehittämismahdollisuudet
Julkaistu: Helsinki : Kauppa- ja teollisuusministeriö, 1992