Hae YLEstä:
Uusiutuvaa Energiaa
Etusivu / Yhteystietoja
 
PÅ SVENSKA
IN ENGLISH

Yhteystietoja

Yhteystietoja sivulta löydät luettelon uusiutuvien energiamuotojen taustajärjestöistä ja yhdistyksistä yhteystietoineen.
 

 
» Aurinkoteknillinen yhdistys
Aurinkoteknillinen Yhdistys RY perustettiin vuonna 1979 edistämään uusien energialähteiden ja erityisesti aurinkoenergian käytön soveltamista Suomessa. Yhdistyksen keskeisen toimintamuoto on vuosittain järjestettävä tapahtuma aurinkoteknilliset päivät tai aurinkoseminaari, jossa tutustutaan aurinkoenergian käytön ajankohtaisiin kysymyksiin asiantuntijaluentojen ja näyttelyn avulla.
» Bioenergia Suomessa palvelu
Bioenergian keskeinen tutkimus, tapahtumat ja ajankohtaiset uutiset Suomessa.
» Ilmastonmuutoksen viestintäohjelma
Ilmastonmuutoksen viestintäohjelmalla lisätään suomalaisten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta sen vaikutuksista ja hillitsemisestä. Ohjelma rahoittaa viestintähankkeita, jotka suunnataan eri kohderyhmille: esimerkiksi energia- ja jätealan yrityksille, yhteisöille ja kunnallisille toimijoille, opettajille sekä maa- ja metsätalousalan yrittäjille.
» Kansallinen ilmastostrategia
Valtioneuvosto hyväksyi 24.11.2005 eduskunnalle annettavan selonteon siitä, minkälaisia toimenpiteitä se aikoo toteuttaa lähiaikoina energia- ja ilmastopolitiikassa. Selonteossa kerrotaan, miten hallitus aikoo toimeenpanna Suomea koskevat kansainväliset velvoitteet kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi niin sanotulla Kioton sitoumuskaudella 2008-2012.
» Motiva
Motiva Oy tuottaa asiantuntija- ja projektipalveluja uusiutuvan energian ja energian tehokkaamman käytön lisäämiseksi. Motiva jalostaa ja jakaa tietoa, kehittää menetelmiä ja vauhdittaa edistyneen teknologian käyttöönottoa.
» Pienvesivoimayhdistys ry
Pienvesivoimayhdistys on perustettu vuonna 1999.Sen tavoitteena on nostaa pienvesivoiman imago sille tasolle jolle se kuuluu.Yhdistys myös tuo esille pienvesivoimalaitoksissa tuotetun sähkön arvostusta, tiedottaa pienvesivoimasta sekä valvoo pienvesivoiman tuottamiseen liittyviä etuja.
» Puuenergia ry
Puuenergia ry - Träenergi rf. on aatteellinen yhdistys, joka edistää puuenergian käyttöä, kilpailukykyä ja taloudellisuutta ympäristöä säästäen. Yhdistyksen jäseninä ovat puupolttoainetta tuottavat, käyttävät ja hyödyntävät yritykset sekä näille koneita ja laitteita myyvät yhteisöt.
» Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa lämpöpumppualalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.
» Suomen Pellettienergiayhdistys ry
Suomen Pellettienergiayhdistys (SPE) on alan toimijoiden perustama yhdistys.
» Suomen Tuulivoimayhdistys ry
Suomen Tuulivoimayhdistys perustettiin vuonna 1988 edistämään tuulivoimaa Suomessa - niin suurimittakaavaisessa käytössä kuin itserakentajien kautta. Yhdistyksen ja tuulivoima -asioiden tiedotuskanavana toimii neljästi vuodessa ilmestyvä Tuulensilmä -lehti sekä nämä verkkosivut.
» Synergy-projektin sivut
PK-yrityksille tarkoitettu sivusto, josta löytyy valikoitua tietoa hajautetusta energiantuotannosta